Login

Metode de training

metode training

Metodele de training abordate sunt:

  • Metoda CEFE
    Metoda constă în implicarea activă a participantilor in exercitii si simulari de afaceri, urmate de discutii si notiuni teoretice.
  • Metoda ZOPP
    Metoda constituie un ghid de lucru în cadrul grupurilor. Utilizarea ei conduce la luarea unor decizii în urma lucrului în grupuri si echipe.

Colaboratorii Consulting Group sunt traineri atestati in metoda CEFE.
Continutul scholastic este redus la minim, punandu-se accent pe metode interactive ce permit invatarea prin descoperire si crearea de abilitati si deprinderi manageriale.

.

Newsletter

LinkedIn Follow

Vremea