Login

Proiecte de finantare

 

proiecte

 

 

O echipă formată din specialişti care garantează succesul investiţiilor şi afacerilor dumneavoastră!

Din succesul realizărilor noastre menţionăm elaborarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă Phare, INTERREG, Leonardo da Vinci, Erasmus/Socrates, Banca Mondială, programe ale Uniunii Europene, care presupun:
- Listă avize şi documente
- Studiu prefezabilitate
- Plan afaceri

.

- Cerere de finanţare
- Studiu fezabilitate
- Strategie de marketing
- Precontracte
- Job description
- Planificare servicii
- Implementare (licitaţii, dosare achiziţii, dosare plăţi, raportări)

Proiectele realizate de specialiştii noştrii sunt implementate în prezent cu succes!

Pentru a afla mai multe despre proiectele de finanţare contactează-ne!
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

___________________________________________________________________________________

 

 

1. TITLUL PROIECTULUI: Investeste în tine! Şi tu poţi fi specialist în turism!”, Contract POSDRU/110/5.2/G/86968

2. TIPUL FINANŢĂRII: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
    Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”

3. DENUMIREA BENEFICIARULUI FINANŢĂRII: MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI,  Bdul Ștefan cel Mare, nr.16, Mun. Iași, Romania, tel/fax: 0232/214436, poșta electronică: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

4. DENUMIRE PARTENER: SC CONSULTING GROUP SRL, Str.Leca Morariui, nr.4, bl.J, sc.D, ap.1, Suceava, judeţul Suceava, Cod 720173, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.,">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., web: http://www.consulting-group.ro/ro/

5. DURATA PROIECTULUI : 24 luni, începând cu 3 ianuarie 2012.

6. OBIECTIV GENERAL

Facilitarea accesului la educaţie, creşterea ocupabilităţii, a integrării pe piaţa muncii și a nivelului de educaţie și formare profesională pentru persoane inactive din mediul rural, inclusiv a persoanelor care îşi câştigă existenţa din agricultura de subzistenţă.

7. OBIECTIVE SPECIFICE
 • Furnizarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru 240 persoane din mediul rural: persoane inactive, persoane din agricultura de subzistenta, someri, someri tineri;
 • Identificarea situaţiei actuale a şomajului şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă în comuna Butea;
 • Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice de formare profesionala ale grupului ţintă din com. Butea în vederea integrării/reintegrării pe piaţa muncii in domenii non-agricole;
 • Furnizarea de programe de formare profesionala pentru imbunatatirea abilitatilor si competentelor necesare in domeniul turistic pentru ocupatiile de Administrator pensiune turistica, lucrator in hoteluri, bucatar, ospatari (chelner) - vanzator in unitati de alimentatie, pentru un numar de 80 de persoane din mediul rural, judetele Iasi si Neamt.
 • Organizarea de campanii de informare si constientizare privind oportunitatile de pe piata muncii pentru 160 persoane din mediul rural (implicate în activităti non–agricole), judetele Iasi si Neamt: persoane inactive, persoane din agricultura de subzistenta, someri, someri tineri.
8. GRUPUL ŢINTĂ

Grupul tinta caruia i se adreseaza proiectul este format din 240 de persoane (persoane inactive, persoane din agricultura de subzistenta, someri, someri tineri) EXCLUSIV din mediul RURAL dupa cum urmeaza:

 • 80 de persoane participante la programe integrate de tip consiliere profesională şi formare profesională (pentru următoarele cursuri: bucatar; administrator pensiune turistica; lucrator hotelier; ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie);
 • 160 persoane participante la programe integrate de tip consiliere si orientare profesională şi campanii de informare si constientizare.

  Grup ţintă

Valoare

76

Persoane inactive

100

77

Persoane ocupate în agricultura de subzistenţă

100

122

Şomeri

20

125

Şomeri tineri

20

Beneficiari indirecţi:

 • structurile de primire turistică;
 • comunităţile de afaceri;
 • comunitatea economică locală; turişti; comunităţile locale din zonele în care există structuri de primire, structurile asociative ale ofertanţilor de servicii turistice.

____________________________________________________________________________________

 

SC CONSULTING GROUP SRL a demarat in luna noiembrie 2010 implementarea proiectului strategic Fit to Tourism – FIT TOUR, care s-a desfasurat pe o perioada de apropate 2 ani din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritara 2, domeniul major de interventie 2.3 Acces si participarela formare profesionala continua (FPC).

In proiectul strategic Fit to Tourism – FIT TOUR, Camera de Comert si Industrie Suceava in calitate de beneficiar a avut ca parteneri  urmatoarele organizatii: SC Consulting Group SRL, SC Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group SRL, Asociatia pentru Turism Bucovina, Camera de Comert si Industrie a Judetului Neamt si Camera de Comert si Industrie a Judetului Maramures.

Obiectivul  general al proiectului vizeaza valorificarea si îmbunatatirea calitatii capitalului uman din sectorul turistic in regiunile de Nord- Est si Nord- Vest a Romaniei, prin:

- Organizarea programelor de calificare au fost realizate de catre companiile de formare profesionala SC CONSULTING GROUP SRL pentru meseriile de Administrator Pensiune Turistica, Tehnician in turism, hotel si  alimentatie/ Receptioner, Agent de turism-Ghid si de catre SC Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group SRL pentru meseriile Ospatar, Bucatar, Camerista, Tehnician in turism. Cursurile au fost autorizate CNFPA.

- Crearea a 3 Centre Regionale de Competenţe in Turism in Suceava, Piatra Neamt si Baia Mare

- Elaborarea unei platforme educationale cu functii e-learning, consiliere, platforma de recrutare, targ virtual de locuri de munca pe pagina web a proiectului

Activitatile proiectului se vor adresa nevoilor urmatoarelor grupuri tinta: persoane care activeaza in domeniul turismului dar si persoane interesate sa investeasca in acest domeniu din regiune N-E si N-V.

Contact: Camera de Comert si Industrie Suceava

Tel:0230/521506, fax:0230/520099, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , www.ccisv.ro

 

  ____________________________________________________________________________________

Newsletter

LinkedIn Follow

Vremea