Login

zopp

Comunicat CCISV - FIT-Tour

logo light

Camera de Comert si Industrie Suceava a demarat in luna iulie 2010 implementarea proiectului strategic Fit to Tourism – FIT TOUR, care se va derula pe o perioada de 2 ani si care a primit o finantare nerambursabila de 10.799.340 ron, din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritara 2, domeniul major de interventie 2.3 Acces si participarela formare profesionala continua (FPC).

Implementarea acestui proiect se realizeaza in parteneriat cu urmatoarele organizatii: SC Consulting Group SRL, SC Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group SRL, Asociatia pentru Turism Bucovina, Camera de Comert si Industrie a Judetului Neamt si Centrul Judetean de Informare Turistica a Judetului Maramureş.

Obiectivul  general al proiectului vizeaza valorificarea si îmbunatatirea calitatii capitalului uman din sectorul turistic in regiunile de Nord- Est si Nord- Vest a Romaniei, prin:

- Organizarea de  programe de calificare pentru meseriile de Administrator Pensiune  Turistica, Tehnician in turism, Ospatar, Bucatar, Camerista, Tehnician in turism, hotel si alimentatie/Receptioner, Agent de turism-Ghid. Cursurile sunt autorizate CNFPA.

- Crearea a 3 Centre Regionale de Competenţe in Turism in Suceava, Piatra Neamt si Baia Mare

- Elaborarea unei platforme educationale cu functii e-learning, consiliere, platforma de recrutare, targ virtual de locuri de munca pe pagina web a proiectului

Activitatile proiectului se vor adresa nevoilor urmatoarelor grupuri tinta: persoane care activeaza in domeniul turismului dar si persoane interesate sa investeasca in acest domeniu din regiune N-E si N-V.

Contact: Camera de Comert si Industrie Suceava

Tel:0230/521506, fax:0230/520099,Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.">Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , www.ccisv.ro

 

Cu stimă,

Marcel Gaftoneanu
Secretar General

.

COMUNICAT DE PRESĂ


      

comunicate clip image002 0000

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Şcoala Română de Afaceri Bucovina este furnizorul de servicii care are ca principal scop instruirea, formarea şi perfecţionarea profesională la nivelul standardelor internaţionale a persoanelor interesate în practicarea unor meserii sau specializări necesare în diferite domenii de activitate cum ar fi: auditori interni şi externi pentru calitate ISO, management, marketing, limbi străine, cursuri de igienă alimentară, comerţ internaţional, contabilitate asistată pe calculator, ABC-ul afacerii pentru elevi şi studenţi. Experţii pot întocmi la cerere un business plan, un studiu de pre- fezabilitate sau să identifice surse de finanţare pentru dezvoltarea afacerilor firmei.

Ca răspuns la solicitările primite, în perioada 17-18 Februarie 2006 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Suceava şi Consulting Group organizează cursul de instruire„Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale” care se adresează întreprinzătorilor actuali şi potenţiali pentru ca aceştia să îşi îmbunătăţească performanţele proprii în afaceri, cât şi persoanelor cheie din cadrul organizatiilor mari care pot fi învăţate să gândească creativ, să planifice şi să ia decizii pe baza analizei pieţei. Cursurile sunt adaptate domeniului managerial şi au un pronunţat caracter practic, cu aplicabilitate imediată în lucrul de zi cu zi, având un grad ridicat de interactivitate.

Conform Codului Fiscal in vigoare, agentii economici pot deduce din impozitul pe profit contravaloarea cursurilor sustinute, deasemenea legislatia faciliteaza obtinerea unei subventii de 60%  din totalul cheltuielilor privind pregatirea profesionala a personalului.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la Tel/Fax: 0230/520099, 0230/216833, E-mail:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Persoane de contact: Dir.Gen.Adj. Dipl.Ing. Lucian GRIGORIU

.

Cursul de perfectionare "Manager de proiect" – atestat CNFPA

GTZ, în colaborare cu Consulting Group, a organizat

Cursul de perfectionare "Manager de proiect" – atestat CNFPA

 

Programul German WBF-GTZ în colaborare cu compania de consultanta si training Consulting Group, a organizat primul modul al cursului de perfectionare Manager de Proiect, curs atestat CNFPA.

Cursul doreste sa raspunda necesitatii identificate în activitatile precedente ale Proiectului German WBF-GTZ la nivelul asociatiilor profesionale din turism, de a avea competente suplimentare în scrierea si gestionare proiectelor de finantare. Proiectele scrise corect pot contribui la dezvoltarea durabila în turism, la eliminarea derularii unor actiuni paralele, la un impact mai mare al eforturilor depuse de actorii individuali si organizationali în dezvoltarea turismului. 
Participantii sunt reprezentanti ai unor organizatii din turism, dintre care amintim ANAT (Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism), OPTBR (Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania), Prietenii Naturii Romania, Asociatia pentru Turism Banat, Centrul de Promovare Turistica Maramures, Centrul de Informare Turistica Cluj Napoca s.a. Cursul este destinat angajatilor de top si middle management din organizatiile mai sus amintite, dar si angajatilor care sunt sau vor fi membi în echipe de proiect. 
Programul de specializare se va finaliza cu un certificat de specializare <Manager proiect” eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
Cursul propune o abordare interactiva cu profund caracter practic, a notiunilor de project management, avand ca obiectiv însusirea de catre cursanti a unor cunostinte, tehnici si abilitati practice de project management,  esentiale pentru optimizarea si responsabilizarea alocarii resurselor si îndeplinirii obiectivelor organizatiilor. 
Pe langa notiunile legate de managementul de proiect, participantii vor dezvolta în echipe propuneri de finantare. Astfel, dupa finalizarea programului de training, participantii vor detine concepte teoretice de management de proiect, for fi apti sa utilizeze tehnici interactive de identificare a problemelor si de formulare a proiectelor, alocare resurse/costuri, de bugetare proiecte, de monitorizare/raportare, de evaluare. 
Tematica cursului cuprinde: 
l Introducere în managementul de proiect
l Project Cycle Management, metoda de planificare participativa
l Programe de finantare europene – Fondurile Structurale 2007–2013
l Abilitati si arii de cunostinte de management de proiect
l WORKSHOP: Dezvoltarea practica în echipe de 4-5 cursanti, a unor propuneri de proiecte specifice organizatiilor cursantilor si formalizarea propunerilor în formulare specifice.
Durata cursului va fi de 150 ore care vor include pregatire teoretica, pregatire practica si consiliere pentru elaborarea unei cereri de finantare. 
Metoda de training utilizata este CEFE (Competency based Economies through Formation of Enterprise) si cuprinde  un set complex de instrumente de training care utilizeaza metode orientate spre actiune precum si învatarea prin experimentare,  învatarea participativa, pentru a dezvolta competentele manageriale si personale ale unei arii foarte largi de grupuri tinta. 
Traineri sunt sunt doamna dr. Carmen Chasovschi, consultant GTZ si doamna dr. Carmen Nastase, trainer Consulting Group, membri ai Asociatiei CEFE Training from Romania. Asociatia CEFE ofera solutii complete de training, coaching, asistenta si consiliere în domeniul dezvoltarii abilitatilor antreprenoriale si intraprenoriale, al managementului general si al managementului de proiect, prin valorificarea knowhow-ului de peste 10 ani, în domeniul trainingului si al implementarii cu succes a proiectelor. Portofoliul CEFE  cuprinde 200 cursuri sustinute pe tematica mai sus mentionata precum si proiecte de finantare implementate cu succes. 
Pentru informatii suplimentare puteti va puteti adresa organizatorilor: WBF-GTZ (doamna Ioana Dobrescu -www.gtz.ro ) si Consulting Group (doamna Carmen Nastase (www.consulting-group.ro).

Sursa: topbusiness.ro

.

Subcategorii

Newsletter

LinkedIn Follow

Vremea